Anita Pochylska-Grabczak

radca prawny

Anita Pochylska-Grabczak w dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się przede wszystkim świadczeniem doraźnej pomocy prawnej przedsiębiorcom, koncentrując się zwłaszcza na opracowywaniu i opiniowaniu projektów umów, regulaminów oraz przygotowywaniu projektów dokumentów korporacyjnych – zarówno na etapie zakładania i rejestracji, jak i w toku funkcjonowania spółek prawa handlowego. W ramach doradztwa prawnego świadczonego na rzecz osób fizycznych wspomaga klientów w rozwiązywaniu sporów powstałych na gruncie szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym zwłaszcza prawa konsumenckiego, a także w postępowaniu przed GIODO w razie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
Za główny cel w swojej pracy zawodowej stawia sobie wykorzystywanie prawa jako narzędzia pozwalającego wspomóc działania i dążenia jednostek i podmiotów gospodarczych, umożliwiające ich aktywizację i rozwój. Bliskie są jej alternatywne metody rozwiązywania sporów, w tym zwłaszcza mediacja, w związku z czym wspiera klientów w podejmowaniu prób rozwiązywania wszelkich konfliktów na etapie przedsądowym.

Kontakt:
Telefon: 81 506 66 07, 501 186 400
Email: a.pochylska@radca.eu
vCard, PDF

Wykształcenie:
Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Specjalizacje:
Obsługa przedsiębiorstw
Ochrona danych osobowych
Spółki i prawo handlowe
Sprawy cywilne
Sprawy rodzinne
Sprawy spadkowe
Stowarzyszenia i fundacje
Umowy handlowe
Własność intelektualna

Anita Pochylska-Grabczak

radca prawny

Anita Pochylska-Grabczak w dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się przede wszystkim świadczeniem doraźnej pomocy prawnej przedsiębiorcom, koncentrując się zwłaszcza na opracowywaniu i opiniowaniu projektów umów, regulaminów oraz przygotowywaniu projektów dokumentów korporacyjnych – zarówno na etapie zakładania i rejestracji, jak i w toku funkcjonowania spółek prawa handlowego. W ramach doradztwa prawnego świadczonego na rzecz osób fizycznych wspomaga klientów w rozwiązywaniu sporów powstałych na gruncie szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym zwłaszcza prawa konsumenckiego, a także w postępowaniu przed GIODO w razie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Za główny cel w swojej pracy zawodowej stawia sobie wykorzystywanie prawa jako narzędzia pozwalającego wspomóc działania i dążenia jednostek i podmiotów gospodarczych, umożliwiające ich aktywizację i rozwój. Bliskie są jej alternatywne metody rozwiązywania sporów, w tym zwłaszcza mediacja, w związku z czym wspiera klientów w podejmowaniu prób rozwiązywania wszelkich konfliktów na etapie przedsądowym.

Kontakt:
Telefon: 81 506 66 07, 501 186 400
Email: a.pochylska@radca.eu
vCard, PDF

Wykształcenie:
Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Specjalizacje:
Obsługa przedsiębiorstw
Ochrona danych osobowych
Spółki i prawo handlowe
Sprawy cywilne
Sprawy rodzinne
Sprawy spadkowe
Stowarzyszenia i fundacje
Umowy handlowe
Własność intelektualna