Michał Delekta

radca prawny

Radca prawny Michał Delekta jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskie w Lublinie, aplikację radcowską odbył w OIRP w Lublinie, posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) nadany przez Politechnikę Lubelską i University of Illinois at Urbana-Champaign. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw – spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów prawa, obejmującej bieżącą obsługę prawną, reprezentację przed sądami, urzędami, organami administracji państwowej oraz w zakresie zakładania i administrowania spółek. Reprezentuje klientów w sporach z kontrahentami, uczestniczy w negocjacjach.

W obrębie jego szczegółowych zainteresowań znajduje się prawo własności intelektualnej (m.in. prawa autorskie) – świadczy pomoc prawną z zakresu opiniowania oraz sporządzania umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych.

Zapewnia wsparcie prawne firmom oferującym produkty i usługi informatyczne, w tym takim, których działalność opiera się o świadczenie usług drogą elektroniczną. Doradza podmiotom z pozostałych branż IT przy realizacji projektów związanych z nowymi technologiami – zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie polityki ochrony prywatności i ochrony danych osobowych, handlu elektronicznego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Doradza przy tworzeniu wewnętrznych dokumentów, przygotowuje projektów umów dotyczących powierzania oraz ochrony danych osobowych pod kątem ich zabezpieczenia, opracowanie i wdrażanie polityki prywatności, polityki bezpieczeństwa oraz polityki plików cookies, przygotowuje wnioski o rejestrację zbiorów danych osobowych do GIODO.

Kontakt:
Telefon: 81 506 66 21, 501 105 145
Email: m.delekta@radca.eu
vCard, PDF

Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
Tytuł MBA nadany przez Politechnikę Lubelską i University of Illinois at Urbana-Champaign.

Specjalizacje:
Mediacja i arbitraż
Nowe technologie
Obsługa przedsiębiorstw
Ochrona danych osobowych
Spółki i prawo handlowe
Sprawy gospodarcze
Własność intelektualna

Michał Delekta

radca prawny

Radca prawny Michał Delekta jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskie w Lublinie, aplikację radcowską odbył w OIRP w Lublinie, posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) nadany przez Politechnikę Lubelską i University of Illinois at Urbana-Champaign. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw – spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów prawa, obejmującej bieżącą obsługę prawną, reprezentację przed sądami, urzędami, organami administracji państwowej oraz w zakresie zakładania i administrowania spółek. Reprezentuje klientów w sporach z kontrahentami, uczestniczy w negocjacjach.

W obrębie jego szczegółowych zainteresowań znajduje się prawo własności intelektualnej (m.in. prawa autorskie) – świadczy pomoc prawną z zakresu opiniowania oraz sporządzania umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych.

Zapewnia wsparcie prawne firmom oferującym produkty i usługi informatyczne, w tym takim, których działalność opiera się o świadczenie usług drogą elektroniczną. Doradza podmiotom z pozostałych branż IT przy realizacji projektów związanych z nowymi technologiami – zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie polityki ochrony prywatności i ochrony danych osobowych, handlu elektronicznego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Doradza przy tworzeniu wewnętrznych dokumentów, przygotowuje projektów umów dotyczących powierzania oraz ochrony danych osobowych pod kątem ich zabezpieczenia, opracowanie i wdrażanie polityki prywatności, polityki bezpieczeństwa oraz polityki plików cookies, przygotowuje wnioski o rejestrację zbiorów danych osobowych do GIODO.

Kontakt:
Telefon: 81 506 66 21, 501 105 145
Email: m.delekta@radca.eu
vCard, PDF

Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
Tytuł MBA nadany przez Politechnikę Lubelską i University of Illinois at Urbana-Champaign.

Specjalizacje:
Mediacja i arbitraż
Nowe technologie
Obsługa przedsiębiorstw
Ochrona danych osobowych
Spółki i prawo handlowe
Sprawy gospodarcze
Własność intelektualna