Judyta Kołodziej-Delekta

radca prawny

Radca prawny Judyta Kołodziej – Delekta świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw, obejmującą bieżącą obsługę prawną i doradztwo. Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, urzędami oraz organami administracji państwowej.

Specjalizuje się w nowych dziedzinach prawa, w tym w zakresie prawa farmaceutycznego, prawa wyrobów medycznych oraz prawa żywnościowego. W odpowiedzi na dynamiczne ustawodawstwo, jak również wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Klientów, stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach poświęconych wybranym powyżej specjalizacjom. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również prawo własności intelektualnej, w tym prawo własności przemysłowej oraz prawa autorskie i pokrewne, a także ochrona danych osobowych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, opracowuje oraz prowadzi szkolenia dedykowane przedsiębiorcom, obejmujące wiedzę z zakresu wybranych dziedzin prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zmian legislacyjnych, które wpływają na bieżącą działalność przedsiębiorstw.

W ramach prowadzonej praktyki świadczy również pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, wspierając klientów w sprawach z zakresu prawa konsumenckiego, w tym w sporach z przedsiębiorcami. Udziela porad prawnych oraz reprezentuje klientów w sprawach spadkowych i rodzinnych.

Kontakt:
Telefon: 81 506 66 03, 501 156 240
Email: j.kolodziej@radca.eu
vCard, PDF

Wykształcenie:
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Specjalizacje:
Prawo farmaceutyczne i wyrobów medycznych
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
Sprawy gospodarcze
Sprawy rodzinne
Sprawy spadkowe
Stowarzyszenia i fundacje
Szkolenia
Własność intelektualna

Judyta Kołodziej-Delekta

radca prawny

Radca prawny Judyta Kołodziej – Delekta świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw, obejmującą bieżącą obsługę prawną i doradztwo. Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, urzędami oraz organami administracji państwowej.

Specjalizuje się w nowych dziedzinach prawa, w tym w zakresie prawa farmaceutycznego, prawa wyrobów medycznych oraz prawa żywnościowego. W odpowiedzi na dynamiczne ustawodawstwo, jak również wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Klientów, stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach poświęconych wybranym powyżej specjalizacjom. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również prawo własności intelektualnej, w tym prawo własności przemysłowej oraz prawa autorskie i pokrewne, a także ochrona danych osobowych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, opracowuje oraz prowadzi szkolenia dedykowane przedsiębiorcom, obejmujące wiedzę z zakresu wybranych dziedzin prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zmian legislacyjnych, które wpływają na bieżącą działalność przedsiębiorstw.

W ramach prowadzonej praktyki świadczy również pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, wspierając klientów w sprawach z zakresu prawa konsumenckiego, w tym w sporach z przedsiębiorcami. Udziela porad prawnych oraz reprezentuje klientów w sprawach spadkowych i rodzinnych.

Kontakt:
Telefon: 81 506 66 03, 501 156 240
Email: j.kolodziej@radca.eu
vCard, PDF

Wykształcenie:
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Specjalizacje:
Prawo farmaceutyczne i wyrobów medycznych
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
Sprawy gospodarcze
Sprawy rodzinne
Sprawy spadkowe
Stowarzyszenia i fundacje
Szkolenia
Własność intelektualna