Marcin Buczyński

radca prawny

Marcin Buczyński specjalizuje się w kompleksowej obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw – spółek prawa handlowego, obejmującej bieżącą obsługę prawną, reprezentację w postępowaniach rejestrowych, przed urzędami i organami administracji państwowej. Jako główny cel swoich działań stawia przygotowywanie przedsiębiorstw i dokumentów korporacyjnych w sposób zapobiegający powstawianiu sporów na tle ich wykonania.

Jest specjalistą w zakresie przygotowywania umów na potrzeby obrotu gospodarczego. Doradza w kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem oraz rozwiązywaniem umów, w tym w szczególności negocjuje, przygotowuje i opiniuje umowy oraz doradza na każdym etapie ich wykonywania. Świadczy również usługi w zakresie audytu prawnego umów.

Od ponad 10 lat stale związany z przedsiębiorstwami z sektora technologii przetwarzania odpadów, przemysłu wydobywczego oraz energetyki.

Reprezentuje Klientów w procesach odszkodowawczych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów (m.in. spory na tle umów o roboty budowlane, spory dotyczące wad przedmiotu sprzedaży, spory o zapłatę kar umownych, spory związane z wzajemnymi rozliczeniami po odstąpieniu od umowy).

Kompleksowo zajmuje się procesem udzielania zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. W obrębie jego zainteresowań znajduje się również prawo własności intelektualnej (m.in. prawa autorskie, prawa ochronne na znaki towarowe) a także dziedziny prawa związane z branżą IT, takie jak ochrona danych osobowych, handel elektroniczny, czy też świadczenie usług drogą elektroniczną.

Kontakt:
Telefon: 81 506 66 02
Email: m.buczynski@radca.eu
vCard, PDF

Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Specjalizacje:
Górnictwo i energetyka
Mediacja i arbitraż
Nowe technologie
Ochrona środowiska
Prawo upadłościowe i naprawcze
Spółki i prawo handlowe
Sprawy gospodarcze
Umowy handlowe
Zamówienia publiczne

Marcin Buczyński

radca prawny

Marcin Buczyński specjalizuje się w kompleksowej obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw – spółek prawa handlowego, obejmującej bieżącą obsługę prawną, reprezentację w postępowaniach rejestrowych, przed urzędami i organami administracji państwowej. Jako główny cel swoich działań stawia przygotowywanie przedsiębiorstw i dokumentów korporacyjnych w sposób zapobiegający powstawianiu sporów na tle ich wykonania.

Jest specjalistą w zakresie przygotowywania umów na potrzeby obrotu gospodarczego. Doradza w kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem oraz rozwiązywaniem umów, w tym w szczególności negocjuje, przygotowuje i opiniuje umowy oraz doradza na każdym etapie ich wykonywania. Świadczy również usługi w zakresie audytu prawnego umów.

Od ponad 10 lat stale związany z przedsiębiorstwami z sektora technologii przetwarzania odpadów, przemysłu wydobywczego oraz energetyki.

Reprezentuje Klientów w procesach odszkodowawczych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów (m.in. spory na tle umów o roboty budowlane, spory dotyczące wad przedmiotu sprzedaży, spory o zapłatę kar umownych, spory związane z wzajemnymi rozliczeniami po odstąpieniu od umowy).

Kompleksowo zajmuje się procesem udzielania zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. W obrębie jego zainteresowań znajduje się również prawo własności intelektualnej (m.in. prawa autorskie, prawa ochronne na znaki towarowe) a także dziedziny prawa związane z branżą IT, takie jak ochrona danych osobowych, handel elektroniczny, czy też świadczenie usług drogą elektroniczną.

Kontakt:
Telefon: 81 506 66 02
Email: m.buczynski@radca.eu
vCard, PDF

Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Specjalizacje:
Górnictwo i energetyka
Mediacja i arbitraż
Nowe technologie
Ochrona środowiska
Prawo upadłościowe i naprawcze
Spółki i prawo handlowe
Sprawy gospodarcze
Umowy handlowe
Zamówienia publiczne