Polityka jakości

System Zarządzania Jakością wdrożony w Kancelarii w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów krajowych i zagranicznych oraz klientów indywidualnych zapewnia właściwą, systemowo administrowaną realizację wszystkich procesów biznesowych mających bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług. Sprawne działanie systemu gwarantuje, że wszystkie procesy są monitorowane pod względem skuteczności i efektywności, doskonalone oraz przystosowywane do ciągle zmieniających się warunków rynkowych oraz do zmieniających się wymagań klienta. Procedury oraz procesy, które Kancelaria stosuje w celu zachowania jakości są spełnieniem wymagań, jakie klienci stawiają przed Kancelarią.

Stosowanie zasad systemów wdrożonych w Kancelarii przyczynia się do wzrostu zaufania pomiędzy Kancelarią a klientami i dostawcami. Umacnia też wizerunek Kancelarii w oczach wszystkich podmiotów zainteresowanych efektami działalności Kancelarii w obszarach jakości oferowanych usług, a także zapewnienia bezpieczeństwa informacji i danych.

Gwarancją osiągnięcia powyższych celów jest:
• najwyższa jakość oferowanych usług;
• duże doświadczenie i ciągłe podnoszenie kwalifikacji;
• zaangażowanie w wykonywanie usług spełniających wymagania klienta i ciągłe podnoszenie ich kwalifikacji;
• prowadzenie procesów w warunkach nadzorowanych, zapewniających ich skuteczne i efektywne funkcjonowanie;
• utrzymywanie i ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakości wg PN-EN ISO 9001:2008 pozwalające na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję klientom i pracownikom;
• zrozumienie i spełnienie potrzeb oraz oczekiwań obecnych i przyszłych klientów;
• ciągła analiza pomiaru satysfakcji klientów oraz przewidywanie i wyprzedzanie ich oczekiwań;
• pełne zaangażowanie właścicieli oraz pracowników Kancelarii dla wspólnej realizacji polityki jakości oraz celów jakościowych;
• nowoczesne wyposażenie techniczne, pozwalające zastosować najnowsze technologie i zabezpieczenia;
• klimat zespołowej współpracy;
• indywidualna odpowiedzialność pracowników za jakość oraz ich identyfikacja z Kancelarią.

Polityka jakości jest zakomunikowana i zrozumiała w firmie oraz jest okresowo przeglądana w czasie przeglądu zarządzania.

Certyfikat wydany zostały przez Q&R Polska Sp. z o.o.

ISO9001_2008