Transport

Kancelaria oferuje pełny zakres usług w zakresie prawa spółek, począwszy od zakładania spółek i oddziałów, ich rejestracji oraz innych niezbędnych formalności związanych z założeniem spółki lub jej likwidacją, przez bieżącą obsługę prawną, po obsługę i doradztwo w zakresie przekształceń i podziałów spółek osobowych i kapitałowych oraz obrotu giełdowego.

Posiadamy szerokie doświadczenie w odniesieniu do łączenia i nabywania spółek obejmujące transakcje o różnej strukturze w tym sprzedaż udziałów, sprzedaż akcji, sprzedaż lub wniesienie przedsiębiorstwa, sprzedaż składników majątkowych. Usługi Kancelarii obejmują także przygotowywanie dokumentów korporacyjnych takich jak regulaminy obowiązujące w spółce, projekty uchwał organów zarządczych i nadzorczych spółek oraz przygotowywanie wymaganych prawem ogłoszeń i zgłoszeń do rejestrów sądowych.

Przeprowadzamy także postępowania przekształceniowe spółek osobowych w spółki kapitałowe i w inne spółki osobowe, spółek kapitałowych w spółki osobowe i w inne spółki kapitałowe jak również przekształcenie przedsiębiorców w spółki kapitałowe.

W ramach kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych oferujemy naszym Klientom doraźną oraz stałą pomoc prawną obejmującą doradztwo w zakresie:
• zakładania spółek prawa handlowego – zarówno osobowych, jak i kapitałowych, a także ich oddziałów, przedstawicielstw;
• redagowania i opiniowania projektów umów spółki i statutów, a także wprowadzania zmian do umów i statutów spółki;
• zakładania fundacji i stowarzyszeń;
• przygotowania niezbędnych dokumentów oraz reprezentacji w postępowaniu rejestrowym;
• obrotu udziałami i akcjami, umarzania i zastawiania udziałów i akcji;
• przygotowania i opiniowania umów zawieranych pomiędzy spółką a jej wspólnikami,
• reprezentacji w sporach między wspólnikami oraz spółką;
• bieżącej obsługi prawnej organów spółek, w tym przygotowywania i opiniowania projektów uchwał wspólników i akcjonariuszy, zarządu, rad nadzorczych;
• przekształcenia, podziału, łączenia i likwidacji spółek prawa handlowego;
• zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części.

Jest to najistotniejsza dziedzina naszej praktyki.