Windykacja należności

W ramach kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców oferujemy także prowadzenie windykacji na etapie przedsądowym oraz reprezentację i doradztwo w toku postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez powołane do tego organy.

W imieniu naszych klientów skutecznie dochodzimy zapłaty wymagalnych wierzytelności wraz z odsetkami, z uwzględnieniem należności przysługujących wierzycielom na podstawie przepisów ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 403 ze zm.).

W zdecydowanej większości spraw, czynności podejmowane przez Kancelarię na tym etapie kończą postępowanie, nie narażając naszych mocodawców na prowadzenie długotrwałych i kosztownych sporów sądowych.

Natomiast w zakresie spraw, które znalazły się już na etapie postępowania egzekucyjnego, wierzycielom zapewniamy:
• pomoc w wyborze adekwatnego sposobu egzekucji;
• reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym i współpracę z organem egzekucyjnym, zmierzającą do sprawnego i satysfakcjonującego dla wierzyciela przebiegu egzekucji.

Z kolei podmiotom, wobec których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, lub których prawa zostały naruszone w toku prowadzenia egzekucji, oferujemy usługi prawne w zakresie:
• występowania z powództwem przeciwegzekucyjnym (pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części lub jego ograniczenie, zwolnienie zajętego składnika majątku od egzekucji);
• reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym i współpracy z organem egzekucyjnym oraz wierzycielem, mającej na celu przeprowadzenie egzekucji w możliwie najmniej dolegliwy dla naszego Klienta sposób.

Wspieramy naszych Klientów nie tylko w rozwiązywaniu sporów na etapie przedsądowym lub w toku postępowania sądowego, ale oferujemy także profesjonalne wsparcie i doradztwo już na etapie postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez powołane do tego organy.